Thi công hầm và công trình ngầm bằng TBM

TBM (Tunnel Boring Machine) là công nghệ không thể thay thế trong các công trình ngầm, tàu điện ngầm hiện nay bởi các tính năng vượt trội, an toàn, thân thiện với môi trường hơn so với công nghệ khác.